Glæsel, Edvard: Nyvej, Frederiksberg. År [1904]. 69x36 cm, [1:200]. Tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 7 tegninger, breve og noter
klik for at skifte tegning