Glæsel, Edvard: Carlsberg parkanlæg. År [1900]. 59x88 cm, 1:500. Tryk, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 17 tegninger, breve og noter. Også rulle med 1 tegning
klik for at skifte tegning