Glæsel, Edvard: Allgade, Frederiksberg. r [1904]. 27x36 cm, 1:500. Tryk, blyant.
Mappen indeholder desuden: 42 tegninger, breve og noter
klik for at skifte tegning