Glæsel, Edvard: Tivoli. År [1894]. 40x58 cm, 1:200. Tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 45 tegninger, noter og artikel
klik for at skifte tegning