Glæsel, Edvard: Liselund. År 1889. 71x119 cm, [1:1000]. Tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 12 tegninger og noter, Også rulle med 3 tegninger
klik for at skifte tegning