Boye, Georg: Ebberødgaard. År 1954. 59x62 cm, 1:400. Tusch, blyant.
Mappen indeholder desuden: 27 tegninger
klik for at skifte tegning