Boye, Georg: Herning mindepark. År [1947]. 21x29 cm. Tusch, blyant.
Mappen indeholder desuden: 4 tegninger og noter
klik for at skifte tegning