Boye, Georg: Rytterparken, Århus. År 1935. 40x65 cm. Kopi, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 1 tegning
klik for at skifte tegning