Andersen, Jens Peter: Universitetsbibliotekets have. År 1937. 62x63 cm, 1:250. Blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 5 tegninger, breve og noter
klik for at skifte tegning