Andersen, Jens Peter: Tivoli. År 1926. 85x72 cm, 1:500. Tryk, tusch, blyant, farvekridt.
Mappen indeholder desuden: 5 tegninger, og brev
klik for at skifte tegning