Andersen, Jens Peter: Haveselskabets have, Frederiksberg. År [1922]. 53x91 cm, 1:500. Tryk, tusch, blyant.
Mappen indeholder desuden: 5 tegninger.
klik for at skifte tegning