Andersen, Jens Peter: Sommerhushave ved Furesøen, Farum. År [1920]. 82x127 cm, 1:100. Tusch, farvekridt. - Ejer: Mygind
Mappen indeholder desuden: 5 tegninger, brev og note
klik for at skifte tegning