Andersen, Jens Peter: Roskilde adelige jomfrukloster. 32x53 cm, 1:100. Tusch, blyant.
klik for at skifte tegning