Elevarbejder fra Landbohøjskolen: Sommerhushave. År 1924. 71x57 cm, 1:100. Tusch, farvekridt. - Tegner: H. Egebjerg