Elevarbejder fra Landbohøjskolen: Parterre, Bregentved. År 1910. 42x62 cm, 1:100. Tusch, akvarel. - Tegner: Michael Gram