Elevarbejder fra Landbohøjskolen: Villahave. År 1911. 42x57 cm, 1:500. Tusch, akvarel. - Tegner: A. K. Krustrup