Havetegninger

Københavns Universitetsbibliotek - Frederiksberg har unikke samlinger af originale havetegninger fra slutningen af 1800-tallet og mere end 100 år frem - udarbejdet af en række betydelige, danske havearkitekter. Samlinger af A. Andersen, I.P. Andersen, G. Boye, E.M. Deichmann, T. Erstad, E. Erstad-Jørgensen, G. Georgsen, E. Glæsel, I. Ingwersen, R. Lund, F. Pettersson, A. Rasmussen, J.P. Schmidt og I.A. Olsen/P. Stahlschmidt. Desuden nogle få sager af G.N. Brandt, C.Th. Sørensen og P. Wad og en mindre samling med udvalgte elevarbejder fra Landbohøjskolen.

Hvert enkelt haveprojekt består af meget forskelligartet materiale – især arbejdstegninger med detaljer, udsnit og hele haveplaner, men også plantelister, korrespondancer og andre noter. Alt er samlet i mapper og ruller for hvert enkelt projekt, hvoraf nogle er idéudkast, mens andre er realiserede planer.

Udvalgte tegninger fra disse samlinger er digitaliserede og dermed tilgængelige for enhver som en visuel dokumentation af denne levende og foranderlige del af den danske kulturarv. Tegningerne giver et unikt indblik i det kunstneriske og praktiske arbejde med havearkitekturen i Danmark gennem generationer. En billedbase for enhver med interesse for havernes kulturhistorie og inspirations- og dokumentationsmateriale for fagfolk som landskabsarkitekter og kulturhistorikere.

Herunder kort information om de udvalgte havearkitekter og links. Alle tegninger er skannet i 200 dpi og lagt ind i en database med zoom-faciliteter. TIFF-filer kan rekvireres hos Knud Høgsberg.

Website er udarbejdet af Henrik Kaas.

Jens Peter Andersen (1877-1942), dansk havearkitekt.

Elev hos Edvard Glæsel, fortsatte som dennes medarbejder og drev siden egen virksomhed.

Grundlægger og første redaktør af tidsskriftet Havekunst.

Biblioteket har hans livsværk af havetegninger fordelt i 595 mapper og ruller.

Læs mere om J.P. Andersen på Kunstindeks Danmark.

Vis links til et digitaliseret udvalg fra nogle af hans projekter

 

Georg Boye (1906-1972), dansk havearkitekt.

Gartner 1927, havebrugskandidat 1930.

1949-61 forstander for Haveselskabets anlægsgartnerlinie, 1961-72 lektor, senere professor ved Landbohøjskolen. Etablerede her Linien for Have og Landskab.

Egen virksomhed.

Biblioteket har hans livsværk af havetegninger fordelt i 456 mapper og ca. 50 ruller. Desuden foto- og lysbilledsamling.

Læs mere om G. Boye på Kunstindeks Danmark.

Vis links til et digitaliseret udvalg fra nogle af hans projekter

 

Troels Erstad (1911-1949), dansk havearkitekt.

Søn af Erik Erstad-Jørgensen.

Gartner, havebrugskandidat 1936.

Tilknyttet Landbohøjskolen som assistent. Nært samarbejde med bl.a. G.N. Brandt.

Egen virksomhed.

Biblioteket har hans livsværk af havetegninger fordelt i 79 mapper.

Læs mere om T. Erstad på Kunstindeks Danmark.

Vis links til et digitaliseret udvalg fra nogle af hans projekter

 

Erik Erstad-Jørgensen (1871-1945), dansk havearkitekt.

Far til Troels Erstad.

Gartner, havebrugskandidat 1894. Videreuddanet hos Edvard Glæsel og på Arkitektskolen.

Biblioteket har et udvalg af hans havetegninger fordelt i ca. 50 mapper. Desuden et fotoarkiv.

Læs mere om E. Erstad-Jørgensen på Kunstindeks Danmark.

Vis links til et digitaliseret udvalg fra 2 af hans projekter

Georg Georgsen (1893-1976), dansk havearkitekt.

Gartner 1912, havebrugskandidat 1914.

Embedsgartner ved Sorø Akademi.

Lektor, senere professor ved Landbohøjskolen.

Biblioteket har hans livsværk af havetegninger fordelt i 80 ruller. Desuden en lysbilledsamling.

Læs mere om G. Georgsen på Kunstindeks Danmark.

Vis links til et digitaliseret udvalg fra nogle af hans projekter

 

Edvard Glæsel (1858-1915), dansk havearkitekt.

Gartner, studerede havekunst i Frankrig, Italien og Tyskland. Medarbejder hos H.A. Flindt.

Egen virksomhed.

Biblioteket har hans livsværk af havetegninger fordelt i 517 mapper og ruller.

Læs mere om E. Glæsel på Kunstindeks Danmark.

Vis links til et digitaliseret udvalg fra nogle af hans projekter

 

Ingwer Ingwersen (1911-69), dansk havearkitekt.

Gartner, havebrugskandidat 1937.

Assistent, senere lektor ved Landbohøjskolen.

Egen virksomhed.

Biblioteket har hans livsværk af havetegninger  i 34 mapper.

Læs mere om I. Ingwersen på Kunstindeks Danmark.

Vis links til et digitaliseret udvalg fra nogle af hans projekter

 

Elevarbejder fra Landbohøjskolen (1899-1924).

Vis links til et digitaliseret udvalg af elevarbejderne