Anatomiske tegninger fra Landbohøjskolen

Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg har arkiver med originale anatomiske tegninger fra 1900-tallet udført som visuel støtte ved undervisningen i anatomi og fysiologi gennem mange år for kommende veterinærer - fordelt i 2 samlinger: Paulli og Winther.

De fleste tegninger fra disse samlinger er tilgængelige digitalt via denne billedbase, hvor hver enkelt tegning kan ses med zoom som HTML-filer på basis af de originale skanninger som TIFF filer.

 

Mange af disse tegninger er fortsat umiddelbart anvendelige for veterinærer og andre, men er også kulturhistorisk interessante som dokumentation af datidens veterinærfaglige formidling i visuel form, som den blev praktiseret på Landbohøjskolen for kommende dyrlæger og husdyrbrugere.

Kontakt Knud Høgsberg.

Website er udarbejdet af Henrik Kaas.

 

 

 

 
Paulli arkivet   Winther arkivet  
 

 

Billedbasen er realiseret via generøs støtte fra Foreningen af Veterinærvidenskabelige Medarbejderes Fond og en særskilt donation fra Vibeke Dantzer, idet Winther skanninger dog allerede var påbegyndt for nogle år siden og dengang for midler fra en særlig kulturarvsbevilling på den daværende Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL (BAMS – Bevaring af Museale Samlinger og Genstande ved LIFE).